PRESSMEDDELANDE
2012-05-02Förnyelse i styrelsen

När Medborgarrättsrörelsen höll stämma på torsdagskvällen 26 april i Stockholm fick styrelsen flera nya ledamöter, samtidigt som Dick Erixon omvaldes till ordförande.

Valberedningen motiverade sitt förslag med att Medborgarrättsrörelsen behöver breddas och förnyas för att bättre kunna arbeta för att få upp centrala juridiska frågeställningar för den enskildes rätt och frihet på samhällsdebattens dagordning.

De nyvalda ledamöterna är:
  • Gunilla Sellberg, miljöjurist
  • Jim Huzell, it-entreprenör
  • CG Berglund, ingenjör och tidigare i verksledande befattning
Omvalda är:
  • Dick Erixon, ordförande
  • Nils Lundgren, tidigare europaparlamentariker
  • Mats Lönnerblad, egen företagare
  • Staffan Åkerlund, redaktör
Under stämman förmedlade de nyvalda engagerade presentationer av sig själva och de ambitioner man ser framför sig. Målsättningen är att höja profilen på de frågor som Medborgarrättsrörelsen arbetar med.


Tillbaka