Nu startar namninsamlingen:
Inför författningsdomstol i Sverige!


Trots att vi bara haft "smygpremiär" för Medborgarrättsrörelsens upprop på en helt ny hemsida har över etttusen personer redan hunnit skriva på.

Och nu är det officiellt: vi vill ha stöd av så många som möjligt för införandet av en författningsdomstol i Sverige.

Gå till namninsamlingen: Inför författningsdomstol - nu!

Grundlagsutredningen ska lägga sitt slutbetänkande inom kort och vi vill driva på opinionen till förmån för en författningsdomstol.

En sådan domstol markerar att också politiker måste följa grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Riksdagen har inte rätt att kränka personliga fri- och rättigheter som garanteras av vår grundlag och av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Sverige har blivit fälld för sådana brott ett flertal gånger.

Medborgarrättsrörelsen menar att vi inte ska behöva gå till Strasbourg (Europadomstolen) eller Luxemburg (EG-domstolen), för att få olagliga lagar upphävda. Vi måste också här hemma kunna få tillstånd lagprövning - i en svensk författningsdomstol.

- - - - - - - - - - - - - - -

För mer info: kontakta Dick Erixon på info@mrr.se

[2008-12-09]


Tillbaka