Pressmeddelande 2008-09-20:

Lös FRA-knuten med domstolsprövning av signalspaning

I nya numret av Medborgarrättsrörelsens medlemstidning diskuteras FRA-lagen och behovet av en författningsdomstol som kan ge politikerna i riksdagen rött kort när de överträder grundlagen och de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Krister Thelin, förre statssekreteraren i Justitiedepartementet och hovrättslagmannen, menar att FRA-propositionen gått vilse. Istället för att inrätta externkontrollfunktion i form av oberoende domstol, har man nöjt sig med interna organ som är otillräckliga för att bevilja tvångsmedel.

Hans Jensevik, som bl a varit biståndsrådgivare i Zimbambe, skriver att Robert Mugabe gillade svensk författning eftersom den saknar författningsdomstol och ger regeringen helt fria händer mellan val.

Hans-Heinrich Vogel, som är Sveriges representant i Venedigkommissionen, säger att de flesta europeiska länder följer kommissionens rekommendation att införa författningsdomstol.

  Hela innehållet:
 • Ledare: Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?
 • Integritetsskydd handlar om att bli lämnad ifred, av Krister Thelin
 • Uppenbarhetsrekvisitet är överspelat, intervju med Hans-Heinrich Vogel
 • Bakgrund: Venedigkommissionen
 • Mugabe gillade Sveriges författning, av Hans Jensevik
 • Dagens JO hotar rättssäkerheten, av Brita Sundberg-Weitman
 • Människor blir lurade på sin trygghet, av Mats Lönnerblad
 • Föreningsaktuellt
 • Rapport från årsmötet och ägarseminarium
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
För mer information besök hemsidan www.mrr.se eller kontakta ordförande Dick Erixon via e-post: info@mrr.se


Tillbaka