Nätverket Rätt Strandskydd:
RättsfallMiljödomstolens dom 2010-04-14 i fallet Hedlund mot Byggnadsnämnden:
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus i Söderhamns kommun
(Mål nr M 734-10)

Miljödomstolens dom 2010-02-24 i fallet Naturvårdsverket mot Max Hansson:
Strandskyddsdispens för fritidstomt på Gotland (Mål nr 4004-09)

Miljööverdomstolen dom, 2010-04-15 i "Ulveus målet"
Strandskyddsdispens på ön Furilden utanför Gotland för uppförande av studio och logement (Mål nr M 8058-09)

Miljööverdomstolens dom 2006-11-16 i fallet Länsstyrelsen mot Gustafsson:
Strandskyddsdispens för brygga på Orust (Mål nr 29-06)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Anmäl dig till nätverkets mejllista: rattstrandskydd@gmail.com

Nätverkets förstasida