Nätverket Rätt Strandskydd:
Kontakt och organisationNätverket för Rätt Strandskydd saknar fast organisation, stadgar eller medlemsavgift. Nätverket leds av förtroenderådet som består av:

Bengt Holmgren
Per Gräslund
Gunnar Wiktorsson
Lars Ola Hull
Pehr Lagerman
Jan Ulvås
Staffan Paues

Kontakt via MRR eller rattstrandskydd@gmail.com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Anmäl dig till nätverkets mejllista: rattstrandskydd@gmail.com

Nätverkets förstasida