Nätverket Rätt Strandskydd:
VärdegrunderNätverket för Rätt Strandskydd vill verka för en filosofisk-juridisk diskussion i äganderättsfrågor eftersom dessa utgör den värdegrund på vilken strandskyddsdebatten vilar.

Här publicerar vi därför uppsatser och artiklar som analyserar hur synen på äganderätten utvecklats och förändrats under de senaste 100 åren.

Så urholkades äganderätten i Sverige
av Fredrik von Baumgarten
(kapitel i boken "Sporrong-Lönnroth" utgiven av Institutet för offentlig rätt)

Hägerströms spökhus
av Maciej Zaremba (artikel i Expressen)

Makten och rätten
av Nils-Eric Sandberg ur Den orädde debattören (Ekerlids, 2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Anmäl dig till nätverkets mejllista: rattstrandskydd@gmail.com

Nätverkets förstasida