Medborgarrättsrörelsen arbetar för:

att vidga enskilda människors frihet
att stärka de medborgerliga rättigheterna
att genom grundlagsfäst maktdelning öka väljarnas kontroll över statsmaktenMedborgarrättsrörelsen (MRR) startade sin verksamhet 1974. Läs mer om oss.Blogg
Som komplement till tidskriften finns en blogg med samma namn där medlemmar kan diskutera aktuella frågor, Medborgarrätt.Pressmeddelande och skrivelser

* Pressmeddelande: Stämman förnyade styrelsen (2012-05-02)

* Brev till justitieministern: Utredning krävs för att anpassa allemansrätt till äganderätt enligt Europakonventionen (2012-02-20)

* Brev till miljöministern:Allemansrätt, strandskydd och ägande
(2011-11-24)

Äldre meddelanden:
* Nytt nätverk startar om strandskydd (2010)
* Remiss: Grundlagsutredningen (2009)
* Namninsamling:Inför författnings- domstol (2008)
* Ny rapport: Statlig opinionsbildning (2008)
* Lös FRA-knuten med domstolsprövning (2008)
* Vi uppvaktar Grundlagsutredningen (2008)
* Öppet brev: Vem äger medborgaren? (2007)
* Årsmötet valde ny ordförande (2007)

Rapportserie
Här kan du läsa de publikationer som vi givit ut i MRR:s rapportserie.


Tidskrift
Kvartalstidskriften Medborgarrätt ges ut sedan 1978. (ISSN: 0283-9555)


Gustaf Petrén - artiklar, böcker och porträtt
Regeringsrådet Gustaf Petrén (1917-90) spelade en central roll i svensk samhällsdebatt om förstärkt rättsstat och för en grundlag som bättre värnar medborgarnas frihet gentemot staten och dess makthavare.

Som en del i sitt opinionsbildande arbete startade han Medborgarrättsrörelsen och var dess förste ordförande.

Successivt kommer vi att här på hemsidan publicera artiklar och andra texter av och om Gustaf Petrén.


Kontakt:
Medborgarrättsrörelsen
Box 21135
100 31 Stockholm

Mejl: Kansliet.
Vi når bättre genomslag ju fler vi är. Bli medlem i rörelsen du också!
Betala in 175:- till plusgiro 19 69 92 - 2.