Finansiellt justitiemord

En miljard kronor har staten – genom Bo Lundgren som är chef Riksgälden – berövat familjen Sundqvist i samband med att Riksgälden, under denna bankkris, tog över Carnegie Bank. 241 miljoner kronor har försvunnit från Mats O Sundqvists barns konto i samband med transaktionen, skriver Dan Olofsson i memoarboken: Mina tre liv – om företagande, engagemang och rättsröta i sin bok som kom ut i september 2012 på Ekerlids förlag.

 I Dan Olofssons bok: Mina tre liv blandar han skildringar av dramatiska händelser med tankar om liv, politik och samhälle. Familjen, uppväxten i Malmös arbetarkvarter och skolgången, sammanfattas i det första livet. Det följs av resan som IT-entreprenör och egen företagare i det andra livet, medan hans filantropiska gärning ingående skildras i hans tredje liv.

 

Han identifierar sig som en självägande bonde som inte är beroende av de stora systemen. Olofsson blottlägger rättsröta hos Carnegie och statliga tjänstemän när han berättar en mycket remarkabel historia då staten, precis som under den förra svenska bankkrisen, som jag själv skildrat i flera av mina böcker – med den starkes övergrepp och hot – orättmätigt tog över mycket stora belopp från den framgångsrike företagaren Mats O Sundqvist, som varit hans nära vän.

Som entreprenör och egen företagare´ konstaterar att det i vårt svenska samhälle inte finns något mäktigare än staten. Kanske ska det också vara på det viset, även om statens roll är att vara medborgarnas tjänare. Statens ekonomiska resurser i förhållande till individen är ju gigantiska. Genom lagstiftning kan allt påverkas. I sin bok visar han flera exempel på hur individer kan påverkas genom myndigheters felaktiga beslut, som får stora ekonomiska konsekvenser och tragiska påföljder för den enskilde .

Men det är först under det senaste decenniet som Dan Olofsson på nära håll upplevt rättsröta och myndighetsmissbruk – som han tidigare inte varit medveten om – vilket han beklagar, eftersom ett av samhällets viktigaste fundament är att vi är en rättsstat.

Det största beloppet som svenska staten kunde lägga beslag på förra gången det var bankkris, skedde ju när den förre bankministern Bo Lundgren, när Carl Bildt var statsminister, tillät krisbankerna att plundra Erik Penser på drygt 3 miljarder, som skedde genom att Nordbanken som den gången var bankrutt, och ostraffat kunde lägga beslag på den anrika börsbolaget Nobelindustrier, där Penser var majoritetsägare. Efter några år kunde den svenska staten sedan sälja vidare Nobelindustrier vidare, med mycket god förtjänst.

När det gäller Carnegies och Riksgäldens plundring av Sundqvists tillgångar, visar detta att ingenting har förändrats i Sverige när det gäller banklagstiftningen. Ingenting har gjorts för att skydda företagen, sedan den förra stora bankkrisen, då krisbankerna tilläts beslagta tillgångar och obehindrat plundra skötsamma företagare. 

Mats O Sundqvist – avled nyligen genom en skoterolycka – dagen innan Olofssons bok skulle publiceras. I sin bok ifrågasätter Olofsson om det kan vara rimligt av Carnegie som var Sundqvists bank, kunde tömma hans vuxna barns konton på 241 miljoner kronor, utan att ens tillfråga dem, och hur Carnegie ostraffat kan få sälja aktier vidare till konton, som gör dessa överbelånade. Han ifrågasätter också om det kan vara rimligt att ignorera regelverk, som säger att aktier skall säljas när en portfölj är för högt belånad.

Dan Olofsson slutsats är därför att de ansvariga gjort sig skyldiga till stora ekonomiska övergrepp, när man fråntog familjen Sundqvist värden i storleksordningen en miljard kronor, bara för att Carnegie var på obestånd. Lösningen blev ju att familjen Sundqvist blev av med nästan alla sina tillgångar.

Men det räcker inte med det. Bilden Olofsson ger av skatteverket är skrämmande. Han citerar bland annat från Mikaels Wokanders bok: Skattmasens manifest. De exempel han ger kan sammanfattas så här: Tjänstemän på Skatteverket förföljer enskilda företagare, diskriminerar invandrare och ljuger medvetet i domstol. 

Mikael Wokander, som själv under många år har arbetat för Skatteverket menar att det svenska skatteverket började politiseras redan på 1970-talet i röd riktning. Precis som det vid den tiden utvecklades, vad vi i dag kallar medievänstern, växte fram till något vi kan kalla myndighetsvänstern.

Olofssons två slutsatser om svenska myndigheter är att statens myndigheter brister grovt i sitt ledningsansvar, när tjänstemännen agerar omdömeslöst. Han menar att det i praktiken inte går att rättsligt agera gentemot uppenbara tjänstefel hos statliga myndigheter

Men hans bok handlar inte bara om den svenska rättsrötan. Vid 50 års ålder kom drömmen om ett tredje liv – privata livskvalitetsprojekt. Naturreservatet Thanda i Sydafrika öppnar en ny värld. Dan och hans fru Christin såg hiv/aids-katastofen på nära håll, vilket ledde till projektet Star for Life, som stöder ungdomar i kampen mot hiv/aids. Intresset för socialt entreprenörskap utvecklades även för att skapa jobb i Sverige, där utanförskapet bland invandrare är stort.

Dan Olofsson som gjort många investeringar i sitt liv, en del bra, en del mindre bra. Han anser ändå, att Star for Life varit den bästa investeringen han har förmånen att delta i. Inte en krona av lönsamhet, men totalavkastningen av ansträngningen att hjälpa sina medmänniskor i nöd, har ändå varit den bästa i hans liv

Mina tre liv sammanfattar den 62 årige entreprenören Olofssons rastlöshet på flera olika, delvis motsägelsefulla plan. I det ”lilla” livet ( familjen, kärleken och religionen) såväl som i de stora sammanhangen: politiken, demokratin, företagandet – allt speglat i ett ursinne över myndigheters maktmissbruk, men också i skapandets glädje.

Av Mats Lönnerblad 
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Du är här: Home Krönikor/Debatt Finansiellt justitiemord