Om MRR

Medborgarrättsrörelsen arbetar för:

  • att vidga enskilda människors frihet
  • att stärka de medborgerliga rättigheterna
  • att genom grundlagsfäst maktdelning öka väljarnas kontroll över statsmakten

Medborgarrättsrörelsen (MRR) startade sin verksamhet 1974. Läs mer om oss. 

Hemsidan är under omkonstruktion - ha överseende med att vissa länkar och sidor inte är uppdaterade än.

Den gamla sidan finns kvar - klicka här för att gå till den!

Mer information finns på bloggen Medborgarrätt.

Du är här: Home Om MRR Om MRR Medborgarrättsrörelsen arbetar för: