Om MRR

  • att vidga enskilda människors frihet
  • att stärka de medborgerliga rättigheterna
  • att genom grundlagsfäst maktdelning öka väljarnas kontroll över statsmakten

Medborgarrättsrörelsen (MRR) startade sin verksamhet 1974. Läs mer om oss. 

Hemsidan är under omkonstruktion - ha överseende med att vissa länkar och sidor inte är uppdaterade än.

Den gamla sidan finns kvar - klicka här för att gå till den!

Mer information finns på bloggen Medborgarrätt.

Bli medlem i Medborgarrättsrörelsen MRR! Vi når bättre genomslag ju fler vi är.

Årsavgiften är SEK 175:- betala till plusgiro 19 69 92 - 2. Vi kommer att erbjuda alternativ till inbetalningar framgent.

Ange namn, adress, telefon och e-postadress vid inbetalningen tack!Hemsidan är under omkonstruktion - ha överseende med att vissa länkar och sidor inte är uppdaterade än.

Styrelseledamöter

Dick Erixon ordförande

Mats Lönnerblad

Nils Lundgren

Gunilla Sellberg

CG Berglund

Hans Jensevik

Johan Edholm 

Valberedning

Bengt Holmgren

 

 

 

 

Underkategorier

Du är här: Home Om MRR Om MRR